Normen

Europese Normen (EN) zijn richtlijnen die vereisten opleggen aan producten om verkocht te mogen worden in de Europese Gemeenschap. Zo moet alle klimmateriaal voldoen aan specifieke producteigenschappen waaronder afmetingen en materiaaldiktes. Deze normen leggen ook sterkte-eisen op.

Deze normen werden opgemaakt op basis van de wet op de veiligheid van de consument.

Volgende normen zijn van toepassing:

EN 131 1-2

Ladders en trapladders - Grafische weergave van de EN 131-testen 

Telescopische ladders: EN131.6 (verplicht vanaf 01/01/2017)


EN 1004

Steigers vanaf platformhoogte 2,50 m


EN 1298

Handleiding stellingen


EN 14183

Opstapjes


EN 14975

Zoldertrappen